Mediation bij een arbeidsconflict

Zo snel mogelijk een weg vinden om verder te gaan

Waarom mediation bij een arbeidsconflict?

Arbeidsmediation kan worden ingezet voor alle conflicten op het werk. U kunt denken aan een geschil tussen werknemer en leidinggevende, twee collega’s die moeten samenwerken, onrust op een afdeling, maar ook aan twee directeuren die niet meer goed door een deur kunnen.

Bij (sluimerende) conflicten op de werkvloer zijn vaak meerdere mensen betrokken. Het raakt niet alleen de twee die ogenschijnlijk mot hebben met elkaar. Ook de rest van de afdeling wordt erdoor beïnvloed. De productiviteit neemt af. Het kan leiden tot ziekte. Daarom is er aandacht voor de patronen die zijn ontstaan en ieders aandeel daarin. Wat kan gedaan worden om deze patronen te doorbreken?

Arbeidsmediation traject

In verband met het coronavirus vinden gesprekken altijd plaats met inachtneming van 1,5 meter afstand tot elkaar. Ook kunnen gesprekken plaatsvinden via een online-beeldverbinding.

Na een intake gesprek met beide partijen start de arbeidsmediation. Een arbeidsmediation kent drie fasen. Doorgaans zijn 2 tot 5 gezamenlijke gesprekken nodig voor het gehele traject.

Aparte intakegesprekken

In het vertrouwelijke intakegesprek kunnen partijen hun verhaal kwijt. De mediator krijgt een beeld hoe partijen in het conflict staan, waar de knelpunten zitten en waar de mogelijke oplossingen liggen. Bovendien hebben partijen de gelegenheid om kennis te maken met de mediator en te bekijken of zij daar voldoende vertrouwen in hebben om de mediation te starten.

Gezamenlijke gesprekken

In de gezamenlijke gesprekken vertellen partijen elkaar waar ze tegenaan lopen en wat ze nodig hebben om verder te kunnen. Zonder in welles-nietes te vervallen wordt onderzocht of het haalbaar is het vertrouwen te herstellen. Partijen maken afspraken om herhaling te voorkomen. Als verdere samenwerking niet meer haalbaar is wordt onderzocht of er andere interne mogelijkheden zijn waarbij partijen niet meer samen hoeven te werken. Als blijkt dat deze mogelijkheden er niet zijn dan wordt onderzocht of partijen bereid zijn afscheid te nemen van elkaar op een wijze waar beiden mee verder kunnen. In de mediation wordt onderhandeld over de voorwaarden.

Vastleggen afspraken

Als de oplossingsrichting helder is en partijen het eens zijn over de invulling dan legt de mediator de afspraken vast. Afhankelijk van de situatie kan dit een eindverslag zijn dat door partijen wordt goedgekeurd of een (beëindigings)overeenkomst die door partijen wordt getekend. De inhoud van de mediation blijft, ook na afloop, vertrouwelijk. Het eindverslag of de overeenkomst met de concrete afspraken vormt hier een uitzondering op. Dit mag worden toegevoegd aan het personeelsdossier.

Veelgestelde vragen

Is arbeidsmediation verplicht of vrijwillig?
Waarom is mediation vertrouwelijk?
Waar moet ik op letten bij het zoeken van een arbeidsmediator?
Is de mediator wel neutraal als de werkgever hem betaalt?

Andere vraag? Neem gerust contact op.

Intakegesprek aanvragen

Reacties van klanten

Met de keuze voor Rianne Hillenaar hebben een goede keuze gemaakt. Ruimte voor gesprek, emotie, financiële ondersteuning maar vooral een vakbekwame onpartijdige bemiddeling met als resultaat een duurzame scheiding van ons huwelijk. Er is een basis gelegd om ieder onze weg te gaan en we elkaar nog steeds met een open vizier tegemoet kunnen treden waarbij onze kinderen niet hoeven te kiezen.

Rianne heeft een heldere en zakelijke benadering en weet huwelijkse problemen snel door te vertalen naar een juridische oplossing.

Met aandacht en vertrouwen worden partijen de mogelijkheid geboden om op een vrije manier tot elkaar te komen.

Na een mislukte poging bij een andere mediator zijn we bij Eerstmediation terecht gekomen. Meteen zijn we met het probleem begonnen waar het bij de andere op stuk gelopen was. Rianne denkt echt mee naar het zoeken van oplossingen en haar expertise als advocaat kwam in ons geval goed van pas. Ik had alle vertrouwen in haar en we zijn uiteindelijk na een hele moeilijke periode tot een goed einde gekomen. Ik zal haar zeker aanbevelen als het nodig mocht zijn.

Een mediator met beide benen op de grond, geheel neutraal met doelstelling de zaak tot een goed einde te brengen, Geen wierook en sloffen, maar spijkers met koppen zonder winnaars of verliezers.

Ik voelde me serieus genomen, op mijn gemak en gehoord. Rianne werkt doeltreffend en pakt door!

Meer reacties
eerstmediation thumbnail big

Over het kantoor

Eerstmediation.nl is een Mediation & Advocatenkantoor dat is gespecialiseerd in mediation bij echtscheidingen en arbeidsconflicten in het Land van Cuijk en de regio Nijmegen.

Meer over het kantoor