Nieuwsberichten

Vertrouwelijkheid mediation blijft gewaarborgd

Vertrouwelijkheid mediation blijft gewaarborgd

Bij aanvang van een mediationtraject tekenen partijen een mediationovereenkomst. Daarin spreken partijen af dat de inhoud van de mediation…

Voor- en nadelen van ‘verplichte’ arbeidsmediation

Voor- en nadelen van ‘verplichte’ arbeidsmediation

Voordat een arbeidsovereenkomst wegens een verstoorde arbeidsverhouding door de rechter wordt ontbonden dient eerst een poging gedaan te…

Indexering alimentatie per 1 januari 2021 met 1,9 %

Indexering alimentatie per 1 januari 2021 met 1,9 %

Als er een alimentatieverplichting is dan wordt er tussen de scheidende partijen een maandelijks bedrag afgesproken. Als partijen er samen…

Het gezamenlijk belang voorop, laat de coronacrisis geen lawyersparadise worden!

Het gezamenlijk belang voorop, laat de coronacrisis geen lawyersparadise worden!

Als de eerste ontzetting voorbij is gaat het juristenbloed kriebelen. Hoe zou dat zitten met die zakelijke contracten? Wie draait op voor de…

Wat kost een scheidingsmediation in 2020?

Wat kost een scheidingsmediation in 2020?

Als mensen uit elkaar gaan dan moet er een aantal zaken geregeld worden. Dat is niet leuk en het kost nog geld ook. Waar moet je op letten…

Duur partneralimentatie wordt beperkt

Duur partneralimentatie wordt beperkt

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de duur van de partneralimentatie beperkt. In het schema kunt u zien hoe lang de alimentatiegerechtigde…

Verhaal ziekengeld op werkgever na weigering mediation

Verhaal ziekengeld op werkgever na weigering mediation

De rechter in arbeidszaken verwacht van werknemer en werkgever dat zij hun conflicten proberen in onderling overleg op te lossen. Doen ze…

Wensenlijst voor Sinterklaas

Wensenlijst voor Sinterklaas

Met 5 december in aantocht denkt menig kind na over zijn verlanglijstje. Ook volwassenen hebben vaak wel wat te wensen. Wensen die meestal…

Evaluatieonderzoek: Ontbindingsverzoeken heel vaak afgewezen

Evaluatieonderzoek: Ontbindingsverzoeken heel vaak afgewezen

In 2015 is het ontslagrecht gewijzigd. Dit heeft ervoor gezorgd dat rechters kritischer moeten toetsen of er wel een goede ontslaggrond is…

Ouderschapsbelofte bij scheiding

Ouderschapsbelofte bij scheiding

Bij scheiding eindigt de huwelijksbelofte. Het samen opvoeden van de kinderen moet nog bewuster worden vorm gegeven. De ouderschapsbelofte…

De balans tussen dossieropbouw en vertrouwen

De balans tussen dossieropbouw en vertrouwen

In de arbeidsrelatie is er een wankel evenwicht tussen vertrouwen en dossieropbouw. Hoe herstel je de balans? Arbeidsrechtelijk zijn de…

De nieuwe gemeenschap van goederen

De nieuwe gemeenschap van goederen

Per 1 januari 2018 zal de Wet Beperking Wettelijke gemeenschap van goederen in werking treden. Wat gaat er veranderen en voor wie? Huidige…

Van duwtje naar dranghek: Hoe vrijwillig is mediation in arbeidsconflicten?

Van duwtje naar dranghek: Hoe vrijwillig is mediation in arbeidsconflicten?

Mediation heeft twee belangrijke uitgangspunten. Het is vertrouwelijk en vrijwillig. Toch wordt het niet meewerken aan mediation door…

Hoe kaart je mediation aan?

Hoe kaart je mediation aan?

Een conflict hebben we allemaal wel eens. En een oplossing willen we ook allemaal. Toch is het moeilijk om de eerste stap te zetten. Je weet…

Vijf tips om een verstoorde relatie te voorkomen

Vijf tips om een verstoorde relatie te voorkomen

In elke (werk)relatie zijn er twee partijen. In elke verstoorde relatie ook. Onder het motto ‘wat je geeft krijg je terug’ is het zinvol te…

Mediation met of zonder advocaten?

Mediation met of zonder advocaten?

Deze week sloot ik weer een arbeidsmediation af waarin de wederzijdse advocaten een hele positieve rol hebben vervuld. Sterker nog, zonder…

Als de koek op is… knelpunten van ongehuwd samenwonen

Als de koek op is… knelpunten van ongehuwd samenwonen

Steeds meer mensen gaan samenwonen zonder te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Ook niet als er kinderen komen of een…

Waarom u ontslagprocedures beter kunt vermijden

Waarom u ontslagprocedures beter kunt vermijden

Vorige week is het evaluatierapport verschenen waarin de resultaten van 1 jaar WWZ (nieuw ontslagrecht) bekend zijn gemaakt. We lezen daarin…

Mediation speelt belangrijke rol in arbeidsrechtspraak

Mediation speelt belangrijke rol in arbeidsrechtspraak

In april 2016 waren er weer twee uitspraken waarin mediation een beslissende rol heeft gespeeld. Het wel of niet starten van een…

Samen de afgrond in of terug naar de gesprekstafel?

Samen de afgrond in of terug naar de gesprekstafel?

Conflicten heb je in soorten en maten. In de mediation bekijken we aan de hand van de escalatietrap van Glasl ‘hoe ver partijen heen zijn…

Mediation in arbeidszaken is altijd winst

Mediation in arbeidszaken is altijd winst

Bij echtscheidingen zien de meeste mensen het nut van mediation wel. Ruzie maken en procederen wordt hier door vrijwel iedereen als…

Partneralimentatie vervalt bij samenleven, toch?

Partneralimentatie vervalt bij samenleven, toch?

Bij een echtscheiding wordt vaak partneralimentatie toegekend aan de vrouw. In de wet staat dat de verplichting om partneralimentatie te…