Wat kost een scheidingsmediation in 2020?

2020-01-10 by  Rianne Hillenaar

kosten-scheiding-2020

Als mensen uit elkaar gaan dan moet er een aantal zaken geregeld worden. Dat is niet leuk en het kost nog geld ook. Waar moet je op letten bij de keuze van een familiemediator en wat kost het?

Specialistische juridische kennis en ervaring

Bij een scheiding moeten er veel zaken geregeld worden. De afspraken met betrekking tot de kinderen moeten vastgelegd worden in een ouderschapsplan en de andere afspraken in een echtscheidingsconvenant. Denk daarbij aan alimentatie, verdeling huwelijksgemeenschap of afwikkeling huwelijkse voorwaarden/samenlevingsovereenkomst, de woning en het pensioen. Kennis van het relatievermogensrecht en de fiscale gevolgen is hierbij essentieel. Zoek daarom een jurist met veel ervaring op deze gebieden.

Toevoeging

Sommige MfN Registermediators werken ook op toevoegingsbasis, anderen niet. Mensen met een kleine beurs komen in aanmerking voor een toevoeging (gefinancierde rechtshulp). Ze hoeven dan niet het uurtarief van de mediator te betalen maar een eenmalige lage eigen bijdrage. De mediator krijgt vervolgens een vergoeding van de overheid. Informeer bij de mediator of deze op toevoegingsbasis werkt. Het Juridisch Loket (een overheidsinstantie) kan u ook informeren over mediators die op toevoegingsbasis werken. Deze mediators hebben doorgaans veel kennis en ervaring omdat niet alle mediators toegelaten worden tot het systeem van gefinancierde rechtshulp. Meer informatie over gefinancierde rechtshulp kunt u vinden op de site van de Raad voor Rechtsbijstand.

Rechtsbijstandverzekering

Sommige rechtsbijstandverzekeraars vergoeden de kosten van de mediator in scheidingszaken. Meestal moet het dan gaan om een MfN Registermediator. Doorgaans wordt er een vast bedrag vergoed. U kunt dan zelf de mediator kiezen. Alle reden om uw polis even na te kijken.

Kosten mediator

Voor een dubbeltje op de eerste rang zitten bestaat niet. Ook niet bij mediators. Bij een standaardpakket voor een lage prijs krijgt u ook een standaardproduct. De problemen komen altijd pas later. Denk dus goed na of u die keus wilt maken.

Bij Eerstmediation.nl kunt u op toevoegingsbasis terecht. Het volledige maatwerktraject dat nodig is bij de verbreking van een samenleving kost voor de laagste inkomensgroepen vanaf 1 januari 2020 € 55 per persoon. Bij de iets hogere inkomens is de eigen bijdrage € 109 per persoon. In 2020 komt u een in aanmerking voor een toevoeging bij een inkomen tot € 27.900 bruto per jaar voor alleenstaanden of € 39.400 bruto per jaar voor samenwonenden (met de nieuwe partner) of eenoudergezinnen. In 2020 wordt gekeken naar het inkomen in het peiljaar 2018. De partner van wie u gaat scheiden telt niet meer mee als partner voor de eigen bijdrage. Als u tijdens de scheiding nog op één adres woont met minderjarige kinderen dan geldt voor beiden de inkomensnorm van € 39.400 per persoon. Naast de inkomenstoets geldt er ook een vermogenstoets. U krijgt alleen een toevoeging als u in het peiljaar minder dan € 30.000 op de bank had staan. Als u in aanmerking komt voor een toevoeging kan deze achteraf nog worden ingetrokken als u uit de scheiding minimaal € 15.422 ontvangt. Dit heet de resultaatsbeoordeling.

Als u niet in aanmerking komt voor een toevoeging dan betaalt u bij Eerstmediation.nl een uurtarief van € 77,50 exclusief btw per persoon (= € 93,77 inclusief btw). Er zijn geen vaste pakketten, u betaalt dus alleen voor het werk dat voor u gedaan wordt.

Het gezamenlijke kennismakingsgesprek is bij Eerstmediation.nl in alle gevallen gratis. Zo weet u vooraf of u een klik heeft met de mediator.

Bijkomende kosten

Naast de kosten van de mediator zijn er in geval van een echtscheidingsprocedure bij de rechtbank griffierechten verschuldigd en dienen er uittreksels te worden aangevraagd. De griffierechten bedragen in 2020 € 152 per persoon. Als één van beiden in aanmerking komt voor een toevoeging dan bedraagt het griffierecht voor die persoon € 41,50.

Als er een echtscheidingsverzoek wordt ingediend dan moet daar een recent afschrift van de huwelijksakte bij en een recent afschrift van een geboorte-akte van elk minderjarig kind. Elk afschrift kost circa € 13.

De bijkomende kosten gelden niet voor samenwoners die gaan scheiden omdat er voor hen geen procedure bij de rechtbank nodig is.

Conclusie

Als u in aanmerking komt voor een toevoeging bedragen de kosten van scheiding bij een mediator die op toevoegingsbasis werkt dus in totaal tussen de € 100 en € 150 per persoon. Bij Eerstmediation.nl is de dienstverlening aan toevoegingscliënten gelijk aan de dienstverlening aan betalende cliënten. In een moeilijke periode van scheiding verdient iedereen maatwerk en persoonlijk contact.