Waarom u ontslagprocedures beter kunt vermijden

2016-07-08 by  Rianne Hillenaar

evaluatie

Vorige week is het evaluatierapport verschenen waarin de resultaten van 1 jaar WWZ (nieuw ontslagrecht) bekend zijn gemaakt. We lezen daarin enkele opmerkelijke getallen. Ik neem ze met u door en laat u zien waarom u een procedure beter kunt vermijden.

Een jaar na invoering van de Wet Werk en Zekerheid is er een uitgebreid evaluatierapport verschenen. In deze evaluatie zijn alle gepubliceerde ontbindingsbeschikkingen bekeken maar daarnaast van vier rechtbanken ook alle ontbindingsbeschikkingen. Een en ander is afgezet tegen de situatie van voor 1 juli 2015. Een mooi uitgebreid onderzoek. Ik zal de cijfers voor drie ontbindingsgronden naast elkaar zetten.

Situatie voor 1 juli 2015

Voor 1 juli 2015 bestonden er nog geen verschillende ontslaggronden (bv disfunctioneren, verwijtbaar gedrag, etc). Er is dus in het onderzoek over deze periode dan ook geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende ontslaggronden. Uit het evaluatie-onderzoek (pagina 92 en 93) blijkt dat van de gepubliceerde rechtspraak in de jaren 2005 tot en met 2009 gemiddeld 25 % van de gevraagde ontbindingen werd afgewezen. In de jaren 2012 tot en met 2014 werd in de gepubliceerde rechtspraak gemiddeld 30 % afgewezen. Kijkend naar alle ontbindingsuitspraken van vier rechtbanken (dus niet alleen de zaken die de vakbladen haalden) werd in de jaren 2005 tot en met 2009 9 % afgewezen. Ruim 90 % van de ontbindingsverzoeken werd dus toegewezen.

Ontslag wegens disfunctioneren tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2016

Van alle gepubliceerde zaken op tegenspraak (waar verweer werd gevoerd) 21 % van de ontbindingsverzoeken toegewezen en 79% afgewezen (pagina 102, tabel 3.8b). Kijkend naar alle uitspraken van vier rechtbanken (dus niet alleen de zaken die de vakbladen haalden) dan werd 84 % van de verzoeken afgewezen en 16 % toegewezen (pagina 115, tabel 4.7b).

Ontslag wegens verstoorde arbeidsrelatie tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2016

Van alle gepubliceerde zaken op tegenspraak (waar verweer werd gevoerd) 50 % van de ontbindingsverzoeken toegewezen en 50 % afgewezen (pagina 103, tabel 3.11b). Kijkend naar alle uitspraken van vier rechtbanken (dus niet alleen de zaken die de vakbladen haalden) dan werd 57 % van de verzoeken afgewezen en 43 % toegewezen (pagina 116, tabel 4.10b).

Ontslag wegens verwijtbaar gedrag tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2016

Van alle gepubliceerde zaken op tegenspraak (waar verweer werd gevoerd) 45 % van de ontbindingsverzoeken toegewezen en 55 % afgewezen (pagina 103, tabel 3.9). Kijkend naar alle uitspraken van vier rechtbanken (dus niet alleen de zaken die de vakbladen haalden) dan werd 53 % van de verzoeken afgewezen en 47 % toegewezen (pagina 115, tabel 4.8).

Conclusie: voorkomen is beter dan genezen

De kans dat een ontbindingsverzoek wordt toegewezen is na de invoering van de ontslaggronden dus een stuk kleiner geworden. Dat kan goed nieuws lijken voor de werknemer maar de spanningen die dreigend ontslag met zich meebrengen op de werkvloer zijn daarmee niet weggenomen. Alle reden om deze weg te vermijden en te proberen in onderling overleg tot een oplossing te komen. Mediation kan daarbij een nuttige rol vervullen. Omdat mediation vertrouwelijk is, en niets van wat daar gezegd wordt tegen je gebruikt kan worden, is de kans veel groter dat partijen open kaart spelen en er onderling uitkomen.