Vertrouwelijkheid mediation blijft gewaarborgd

2022-01-03 by  Rianne Hillenaar

geheimhouding

Bij aanvang van een mediationtraject tekenen partijen een mediationovereenkomst. Daarin spreken partijen af dat de inhoud van de mediation vertrouwelijk is. Dit geheimhoudingsbeding blijft ook gelden als de mediation mislukt en partijen elkaar bij de rechter treffen.

Vertrouwelijkheid en mediation zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Partijen moeten in mediation durven zeggen wat ze willen zonder dat iets daarvan later tegen hen wordt gebruikt. Alleen dan kan je een open gesprek voeren en een oplossing bereiken die ook echt bij partijen past.

Deelnemers van mediation zijn nog wel eens bang dat de andere partij toch de vertrouwelijkheid zal schenden. De vertrouwelijkheid is echter goed beschermd. Als een advocaat na het mislukken van de mediation in een procedure iets over de inhoud van de mediation zegt dan wordt hij tuchtrechtelijk berispt. Dat is een zware straf die een advocaat niet wil riskeren.

Ook rechters nemen de vertrouwelijkheid heel serieus. Op 23 november 2021 heeft de rechtbank Amsterdam in kort geding bepaalt dat alleen in zeer bijzondere situaties (bijvoorbeeld als er sprake is van criminele activiteiten of kindermishandeling) een inbreuk mag worden gemaakt op de overeengekomen vertrouwelijkheid.

De rechtbank formuleert het als volgt: ‘De geheimhoudingsverplichting is essentieel voor het slagen van een mediationtraject, omdat deelnemers aan mediation zich vrij tegenover elkaar moeten kunnen bewegen, zonder dat zij het risico lopen dat hun uitlatingen of geschriften hen in een later stadium in een gerechtelijke procedure voor de voeten worden geworpen. Het geheimhoudingsbeding is dan ook een kernbepaling uit de mediationovereenkomst. Er moet dan ook heel wat aan de hand zijn, wil een deelnemer aan mediation kunnen worden ontheven van die verplichting. Een urgente noodsituatie moet dat rechtvaardigen. Daarbij moet worden gedacht aan de situatie dat de mediation wordt gebruikt als dekmantel voor criminele activiteiten, of als die schade zou toebrengen aan bepaalde kwetsbare personen, zoals bijvoorbeeld kindermishandeling. De mogelijkheid van baanverlies haalt die hoge drempel niet.’

Deze vertrouwelijkheid maakt dat je in mediation echt kunt zeggen wat je vindt en wat je wilt. Dat is heel belangrijk want als je iets niet op je verlanglijstje zet krijg je het zeker niet…

Tagged With : 
geheimhouding
mediation
vertrouwelijkheid