Verhaal ziekengeld op werkgever na weigering mediation

2019-01-16 by  Rianne Hillenaar

uwv

De rechter in arbeidszaken verwacht van werknemer en werkgever dat zij hun conflicten proberen in onderling overleg op te lossen. Doen ze dat niet dan worden ze daar op afgerekend. Nieuw is dat bij een weigering van mediation door de werkgever ook de aansluitende ziektewetuitkering op de werkgever kan worden verhaald.

Wanneer er een arbeidsconflict dreigt moeten partijen proberen dat samen op te lossen. Door rechters is uitgemaakt dat een werkgever pas ontslag kan aanvragen wegens verstoring arbeidsrelatie als hij geprobeerd heeft onderling overleg tot een oplossing te komen. Gebruik maken van mediation is hiervoor een geëigend middel. Wanneer dit station wordt overgeslagen kan de werkgever dit worden verweten. Dat kan leiden tot een afwijzing van het ontbindingsverzoek of tot het toekennen van een billijke vergoeding bovenop de transitievergoeding. Tot zover oud nieuws.

Verhaal ziekengeld na weigering mediation

Op 2 januari 2019 heeft de Centrale Raad van Beroep (de rechter die in hoogste instantie oordeelt over sociaal zekerheidsrecht) een uitspraak gewezen over het verhaal de ziektewetuitkering op de werkgever. In deze casus had de kantonrechter het dienstverband tussen werkgever en werknemer ontbonden (de inhoud van deze procedure wordt niet herhaald dus daar kunnen we slechts naar gissen). Werknemer heeft zich aansluitend ziek gemeld en zich bij het UWV gemeld voor een ziektewetuitkering. Deze uitkering werd toegekend.

Het UWV vindt echter dat de ziekte het gevolg is van een verwijtbare stagnatie in de re-integratie. Ondanks dat de werknemer ook tijdens het dienstverband al ziek was heeft de werkgever zich niet ingespannen voor re-integratie. Ook is de werkgever niet ingegaan op het advies van de bedrijfsarts om een mediator in te schakelen. Alle inspanningen van de werkgever waren gericht op het beëindigen van het dienstverband. De Centrale Raad van Beroep vindt dat het UWV daarom terecht de ziektewetuitkering op de werkgever heeft verhaald.

Tijdig ingrijpen bespaart kosten

Wanneer een werkgever onvoldoende inspanningen pleegt om een conflict onderling op te lossen kan dat de werkgever dus duur komen te staan. Het kan leiden tot afwijzing van een ontbindingsverzoek, tot een billijke vergoeding maar ook tot verhaal van de latere ziektewetuitkering van de werknemer op de voormalig werkgever. Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ zou een werkgever zich veel ellende kunnen besparen door tijdig een arbeidsmediator in te schakelen. Grote kans dat alle procedures dan helemaal niet nodig zijn. Scheelt een hoop ellende en geld.