Partneralimentatie vervalt bij samenleven, toch?

2016-05-19 by  Rianne Hillenaar

alimony

Bij een echtscheiding wordt vaak partneralimentatie toegekend aan de vrouw. In de wet staat dat de verplichting om partneralimentatie te betalen vervalt als de vrouw* gaat samenwonen met een andere partner. Maar wanneer is er nou sprake van samenleven? Voor de man is het nogal frustrerend om te blijven betalen als hij vermoedt dat er sprake is van samenwonen. Voor de vrouw is het nogal ingrijpend als de alimentatie definitief wegvalt als ze nog niet weet hoe bestendig de relatie is. Een bron van conflict dus. Hoe zit het en hoe kan je een conflict hierover voorkomen?

Wettelijke regeling, hoe zit het?

De wet zegt in artikel 1:160 BW dat de alimentatieplicht (meteen en definitief) eindigt als de vrouw opnieuw trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenleven ‘als waren zij gehuwd’. Wanneer is er sprake van ‘samenleven als waren zij gehuwd’? Hierover is al veel geprocedeerd. De Hoge Raad heeft in het verleden bepaald dat er aan 5 vereisten moet zijn voldaan om vast te stellen dat er sprake is van ‘samenleven als waren zij gehuwd’. Het moet gaan om:

  • Samenwoning
  • een affectieve relatie
  • van duurzame aard
  • wederzijdse verzorging
  • een gemeenschappelijke huishouding

Onlangs heeft de Hoge Raad bevestigd dat de man moet bewijzen dat aan alle vijf de vereisten is voldaan. Pas dan vervalt de partneralimentatie. Dat is een hele klus want over alle vijf de vereisten kan discussie ontstaan. Wat is duurzaam? Hoe toon je aan hoe de financiën van de vrouw en haar nieuwe partner geregeld zijn?

Hoe voorkom je een conflict over samenleving en partneralimentatie?

Een man die partneralimentatie moet betalen heeft er belang bij dat de vrouw opnieuw gaat samenwonen want dan eindigt zijn verplichting. Een vrouw die partneralimentatie krijgt zal graag weer een nieuw leven starten als ze een nieuwe liefde gevonden heeft. Het is echter moeilijk te voorspellen hoe bestendig de relatie zal zijn en de samenleving zal bevallen. Zeker wanneer er ook kinderen betrokken zijn bij het nieuwe samengestelde gezin. Gaat het klikken tussen alle gezinsleden? Wanneer vanaf de eerste dag van samenleving de partneralimentatie definitief vervalt zal de vrouw wel goed uitkijken voordat ze deze stap waagt. In onderling overleg kan worden afgesproken dat partijen afwijken van de wettelijke hoofdregel dat de partneralimentatie definitief vervalt als de vrouw gaat samenwonen. Dit gebeurt meestal in mediation. Partijen kunnen een proeftijd afspreken van een half jaar of een jaar waarin de partneralimentatie wegens samenwoning niet wordt uitbetaald. Wanneer de samenleving eindigt herleeft de betaling van partneralimentatie. Voorwaarde voor gebruikmaking van deze proeftijd is dat de vrouw voorafgaande aan de samenleving schriftelijk meldt dat ze gaat samenwonen, per welke datum en met wie. Een afspraak waar beide partners belang bij hebben.

  • In deze blog gebruik ik de term de ‘vrouw’ als ik het heb over de ‘alimentatiegerechtigde’ en de term de ‘man’ als ik het heb over de ‘alimentatieplichtige’. Ik heb dit gedaan om de leesbaarheid te vergroten. In de praktijk kunnen de rollen natuurlijk ook omgedraaid zijn.