Ouderschapsbelofte bij scheiding

2018-01-22 by  Rianne Hillenaar

promises

Bij scheiding eindigt de huwelijksbelofte. Het samen opvoeden van de kinderen moet nog bewuster worden vorm gegeven. De ouderschapsbelofte van Eerstmediation.nl helpt daarbij.

Sinds 2009 is het verplicht als ouders een ouderschapsplan op te stellen als je gaat scheiden. Daarin moeten wettelijk een aantal dingen geregeld worden. Dat zijn de wijze waarop zij na de scheiding:

  • de zorg- en opvoedingstaken verdelen;
  • elkaar zullen informeren en raadplegen over gewichtige aangelegenheden;
  • in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen zullen voorzien.

In de meeste ouderschapsplannen zijn aanvullend ook bepalingen opgenomen over de wijze waarop de ouders met elkaar zullen omgaan. ‘Respectvol’ is daarbij het sleutelwoord. Het zijn bepalingen waar iedereen het doorgaans mee eens is maar die in de praktijk vaak heel moeilijk zijn om na te leven. Bovendien krijgen ze in de veelvoud van letters (een ouderschapsplan beslaat al gauw zes bladzijden) te weinig aandacht.

Ouderschapsbelofte

Eerstmediation.nl vindt deze bepalingen zo belangrijk dat zij een ‘Ouderschapsbelofte’ heeft ontwikkeld. In de ouderschapsbelofte vinken de ouders aan wat zij belangrijk vinden bij het, na de scheiding, samen opvoeden van de kinderen. Maar dat is niet alles. De ouders maken ook beloften. Deze beloften komen uit de ‘Brief aan alle gescheiden ouders van Nederland’ van Villa Pinedo. Daarin hebben kinderen aangegeven wat zij echt belangrijk vinden. Door de ouderschapsbelofte te bespreken en te tekenen geven ouders aan dat zij, in alle moeilijkheden die de scheiding met zich meebrengt, prioriteit geven aan het welzijn van de kinderen.

De praktische afspraken komen nog steeds in een formeel ouderschapsplan, maar dat is door de ouderschapsbelofte wel een stuk korter geworden.