Mediation met of zonder advocaten?

2016-10-20 by  Rianne Hillenaar

conversation

Deze week sloot ik weer een arbeidsmediation af waarin de wederzijdse advocaten een hele positieve rol hebben vervuld. Sterker nog, zonder hen was het denk ik in deze zaak niet gelukt om overeenstemming te krijgen. Wat zijn de redenen om advocaten bij een mediation te betrekken?

Veel mediations verlopen zonder actieve rol van advocaten. En dat gaat prima. Als mediator-jurist zorg ik ervoor dat partijen voldoende geïnformeerd zijn en waak ik ervoor dat er uit onwetendheid afspraken gemaakt worden die, in juridisch opzicht, niet door de beugel kunnen of teveel afwijken van het gangbare. Maar soms is dat niet genoeg. Er is een aantal situaties waarin de rol van de advocaat belangrijk is en bevorderlijk is voor het verloop van de mediation.

Een afhankelijke partij

Een partij die afhankelijk is, zich zwak voelt, kan en durft geen beslissingen te nemen. Uit wantrouwen en onzekerheid blijft die partij hangen in verwijten en uitstelgedrag. En dat is begrijpelijk. Er kunnen pas beslissingen worden genomen als beide partijen voldoende informatie hebben en weten wat de consequenties zijn van hun keuze. Pas dan heb je twee evenwichtige gesprekpartners. Een eigen adviseur, die helemaal aan jouw kant staat, kan daar een hele goede rol in vervullen.

Geen reëel beeld van de juridische werkelijkheid

Als een partij geen reëel beeld heeft van zijn juridische positie dan is het moeilijk onderhandelen. Laatst maakte ik mee dat een werknemer die recht had op een transitievergoeding van € 3500 een vol jaarsalaris mee wilde krijgen. Een advocaat kan dan een nuttige rol vervullen door een reëel beeld te scheppen en de alternatieven met de werknemer door te nemen. Samen kunnen ze overleggen over een voorstel dat ook in de ogen van de werkgever acceptabel is. En zo ging het ook.

Juridische complexiteit en grote belangen

Het recht is niet zwart/wit. Veel zaken zijn op verschillende manieren uit te leggen. Als er dan ook nog grote belangen op het spel staan dan is het goed dat partijen heel goed weten wat ze doen zodat ze later geen spijt krijgen van hun afspraken. Een eigen advocaat kan daar een goede rol in vervullen.

Een voordeel van aanwezige advocaten is ook dat de deal meteen ter plekke kan worden vastgelegd in een overeenkomst. Lang leve de laptop. Na het zetten van de handtekening gaat iedereen opgelucht naar huis.