Indexering alimentatie per 1 januari 2021 met 1,9 %

2021-12-14 by  Rianne Hillenaar

indexering-alimentatie

Als er een alimentatieverplichting is dan wordt er tussen de scheidende partijen een maandelijks bedrag afgesproken. Als partijen er samen niet uit komen bepaalt de rechter de hoogte van de alimentatie. Omdat alimentatieverplichtingen vaak lang lopen staat er in de wet dat deze jaarlijks geindexeerd worden. Maar hoe werkt dat nu?

De alimentatieverplichting ligt vast in een convenant of ouderschapsplan. Deze kan ook door de rechter zijn vastgelegd in een echtscheidingsbeschikking. De alimentatie moet jaarlijks worden geïndexeerd. Partijen moeten deze verplichting zelf uitvoeren. Ze krijgen hier van overheidswege geen bericht over maar moeten het indexeringspercentage zelf opzoeken en doorvoeren.

Indexeringspercentage

De overheid maakt jaarlijks bekend wat het indexeringspercentage van het nieuwe jaar is. Per 1 januari 2022 is het percentage 1,9 %. Partijen moeten zelf het alimentatiebedrag van 2021 vermeerderen met dit percentage. Het nieuwe bedrag gaat in op 1 januari 2022.

Als alimentatieverplichtingen, ook na diverse aanmaningen, niet worden nagekomen kan de alimentatiegerechtigde het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) vragen de alimentatie voor hem of haar te innen.

Vaak is het uitblijven van betalingen een symptoom van een onderliggend conflict. Het kan dus effectiever zijn om met elkaar in gesprek te gaan over de reden van het uitblijven van de betaling. Een mediator kan hierbij behulpzaam zijn.