De balans tussen dossieropbouw en vertrouwen

2017-12-11 by  Rianne Hillenaar

balans

In de arbeidsrelatie is er een wankel evenwicht tussen vertrouwen en dossieropbouw. Hoe herstel je de balans?

Arbeidsrechtelijk zijn de eisen duidelijk:

  • De leidinggevende moet zoveel mogelijk schriftelijk vastleggen om, als het nodig is, een goed ontslagdossier te hebben. Ieder advocaat zal adviseren alles steeds schriftelijk vast te leggen en niet pas wanneer het echt gaat knellen in de arbeidsrelatie;
  • De werknemer dient bij elke schriftelijke boodschap te bedenken of hier een reactie op moet komen voor het geval dat er later een ontslagprocedure volgt. In elk geval zal een werknemer schriftelijk moeten reageren op negatieve beoordelingen en officiële waarschuwingen. Omdat dit voor veel werknemers lastig is zullen ze zich, terecht, al snel laten adviseren door een jurist.

Maar… Wat doet deze dossiervorming met het onderling vertrouwen? Hoe ga je om met een arbeidsrelatie die steeds verder formaliseert? Hoe kan je weer de-escaleren en terug naar een werkrelatie zonder juristen?

Hoe herstel je de balans tussen dossieropbouw en vertrouwen?

  1. Normaliseren Onderken dat de stappen van de ander horen bij zijn/haar positie. Je zou zelf waarschijnlijk hetzelfde hebben gedaan.

  2. Bewustwording Word bewust van het feit dat het zo niet verder kan. Een arbeidsrelatie heeft geen toekomst als de jurist maandelijks mee moet naar het werk.

  3. Ga in gesprek De enige manier om elkaar beter te gaan begrijpen is in gesprek. Creëer een veilige vertrouwelijke setting.

  4. Bouwen aan vertrouwen Werk aan het herstel van het wederzijds vertrouwen. Waar wringt het precies? Wat heb je nodig om zonder juristen verder te kunnen?

  5. Face the facts Hoe wil je verder als het samen niet meer gaat? Kies je voor je gelijk of voor je geluk?