Advocatuur

Eerstmediation.nl is het advocatenkantoor dat niet procedeert. Rianne Hillenaar is naast mediator ook advocaat. Zij treedt echter uitsluitend op als mediator-advocaat. Rianne begeleidt partijen naar een gezamenlijke oplossing, informeert hen over de juridische mogelijkheden en de consequenties ervan. Zij stelt alle overeenkomsten op en wikkelt de zaken voor partijen, zo nodig, af bij de rechtbank.

U kunt bij Eerstmediation.nl uitsluitend terecht voor zaken op het gebied van arbeidsrecht en personen- en familierecht. Met deze rechtsgebieden staat Rianne Hillenaar in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd. Deze registratie verplicht de advocaat elk kalenderjaar volgens de normen van de Orde van Advocaten 10 opleidingspunten te behalen op elk geregistreerd rechtsgebied.

Eerstmediation.nl biedt:
  • Specialistische kennis van het arbeidsrecht en familierecht
  • Begeleiding en informatie
  • Gericht op gezamenlijke oplossing
  • Opstellen overeenkomsten
  • Afwikkeling bij de rechtbank
  • 25 jaar ervaring
  • Aantrekkelijk uurtarief voor bedrijven en particulieren
  • Gefinancierde rechtshulp (toevoeging)

Arbeidsrecht


Werkgevers en werknemers kunnen terecht voor (sluimerende) arbeidsconflicten. Die kunnen hun oorsprong vinden in een gebrekkige communicatie, maar bijvoorbeeld ook in klachten over functioneren of in ziekte. Een onderlinge oplossing scheelt veel ergernis, geld en verlies aan productiviteit.

Familierecht


Familierecht omvat al die vragen die te maken hebben familiaire relaties. Het gaat om beëindiging van samenleving en huwelijk, het maken van convenanten en ouderschapsplannen, verdeling van de huwelijksgemeenschap of afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden, alimentatiezaken, gezagskwesties rondom kinderen, afwikkeling van een nalatenschap en andere voorkomende familierechtelijke onderwerpen.